Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 25. 05. 2017 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutočnia inauguračné prednášky:

- o 9.00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Štefana Stanka, PhD., pracovníka Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva, na tému: Odvodnenie urbanizovaných území v kontexte informačných technológií;

- o 10.30 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Danky Barlokovej, PhD., pracovníčky Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU v Bratislave, na tému: Úprava vody a jej budúcnosť v podmienkach Slovenska.