Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Kolegyne, kolegovia,

dovoľujeme si dať vám do pozornosti pozvánku na  IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a odborných asistentov QUAERE 2019 na 24.-28.6.2019.

 

Konferenčné sekcie:

1. Management, marketing
2. Ekonomika, bankovníctvo, poisťovníctvo
3. Verejná správa a makroprocesy
4. Prírodné vedy, chémia, fyzika, medicína
5. Psychológia, sociológia, pedagogika
6. Informatika
7. Technológie, strojárenstvo, stavebníctvo
8. Filozofia, dejiny, právo

Vybrané texty sú nad rámec recenzovaného zborníka ďalej uverejnené v časopise AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, vedený na Web of Science Core Collection, Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI): http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER

Pozvánku, program a online registráciu nájdete na:

http://www.quaere.econference.cz/