Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 23. a 24. októbra 2014 sa v  Piešťanoch v hoteli MAGNÓLIA uskutoční 19. ročník vedecko – technickej konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2014. Ako každý rok je určená pre vedeckých pracovníkov, pedagógov, študentov, projektantov a realizátorov zdravotnotechnických inštalácií, protipožiarnych zariadení a plynových odberných zariadení.

Nové informácie a poznatky v oblasti zdravotnej techniky ponúka prípravný výbor v tradičných sekciách: záväzné právne predpisy, normy STN EN, potrubné materiály, úprava vody, kanalizačné systémy vnútri a mimo budov, predčistenie odpadovej vody a DČOV, problematika prevencie proti legionele, degradácie potrubných rozvodov, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, využitie sivej vody, vsakovacie systémy, ohrev pitnej vody, problematika čerpadiel v zdravotnej technike, plynové odberné zariadenia a pod. Tradične sa na konferencii predstavia renomované firmy so svojimi najnovšími výrobkami a technológiami v oblasti vodovodov, kanalizácie a plynovodov v budovách.

  

prihláška

program

   

Tešíme sa na Vašu účasť!