Prejsť na obsah
Dianie na SvF


Vážená kolegyňa, vážený kolega!

Dovoľte mi, aby som vás v mene vedenia fakulty, ako aj vo svojom mene srdečne
pozval na tradičný novoročný Stavbársky guláš, ktorý organizujeme

10.01.2014 (piatok) o 12:00 v ŠJ na našej fakulte.

Teším sa na spoločne strávené chvíle.

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan