Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega!

 

Dovoľte mi aby som Vám v Novom roku 2015 poprial pevné zdravie, mnoho radosti, úspechov a invencie pri plnení si každodenných povinností. Začiatkom každého roka vytvárame priestor na osobné stretnutie sa a vyjadrenie osobných prianí všetkým zamestnancom fakulty navzájom ako aj zo strany vedenia fakulty. Prijmite teda v duchu zaužívanej tradície moje srdečné a priateľské pozvanie na novoročný stavbársky guláš, ktorý sa bude podávať v jedálni

 v piatok 16. januára 2015 o 12.00 hod.

 

S pozdravom

 

Alojz Kopáčik
dekan