Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Útvar medzinárodných vzťahov STU v dňoch 7.12.2016, 9.12.2016 a 14.12.2016 uskutoční prezentácie možností vycestovania študentov (štúdium a pracovné stáže), budúcich absolventov (pracovné stáže) a zamestnancov univerzity v rámci programu Erasmus+v akademickom roku 2017/18.

erasmus+