Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch  26.6. - 28.6.2008 sa uskutoční odborný seminár a exkurzia na tému:

Plánovanie a výstavba  v zastavanom území

v rámci medzinárodného programu Leonardo da Vinci - „Európska odborná kvalifikácia -  Plánovanie a výstavba v zastavanom území".

Cieľom projektu je vytvorenie curricula pre ďalšie vzdelávanie európskeho inžiniera v oblasti stavebníctva a architektúry s komplexným pohľadom na problémy výstavby „ v existujúcom kontexte".

STU v Bratislave (referát zahraničných vzťahov SvF STU, Ústav manažmentu STU a Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU) sa projektu zúčastňuje ako partner hlavného riešiteľa - Institut Forbildung Bau GmBH (IFBau) v Stuttgarte v Nemecku (www.ifbau.de).

Srdečne pozývame všetkých kolegov a doktorandov, ktorí sa zaujímajú o uvedenú problematiku. Podrobný program bude zverejnený na www.stuba.sk, www.bauwerk-europa.eu .

Prihláška subro rtf

Program subor pdf

Obsahová náplň nového študijného programu vytvoreného partnermi v projekte Bauwerk na zaklade požiadaviek nemeckych stavebnych firiem subor rtf

Ing. arch. K.  Minarovičová, PhD., Ing. Z. Petráková, PhD., Ing. arch. V. Lesňáková