Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Know-how centrum STU v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR Vás pozýva na

Seminár o ochrane duševného vlastníctva na STU,

ktorý sa uskutoční 19. marca 2013 o 9.00 hod. na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, ul. I. Karvaša 2, miestnosť B 202.

Motto seminára:
Ako chrániť svoje nápady
,
aké sú vaše práva a povinnosti vo vzťahu k ochrane duševného vlastníctva
,
kde nájdete informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch
,
dizajny a ochranná známky
.

Obsahove zameranie seminára:
O
chrana duševného vlastníctva, priemyselné právo, patentový zákon, povinnosti a práva zamestnancov a študentov STU, publikovanie v časopisoch, v prácach (diplomových a i.) versus právna ochrana týchto informácií.

Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem o informácie z oblasti ochrany priemyselných práv teda vedecko-pedagogickým pracovníkom, doktorandom a študentom.

Prednášateľka: Ing. Lucia Bocková (Úrad priemyselného vlastníctva SR)

Koordinátor seminára: Ing. Helena Ďurovčíková (Know-how centrum STU)

Seminár je bezplatný.