Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora pripravuje pod záštitou nemeckého Spolkového ministerstva hospodárstva a technológií, Berliner Energieagentur a nemeckej poradenskej firmy v oblasti energetiky Eclareon seminár zameraný na sprostredkovanie aktuálnych informácií a výmenu poznatkov v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle medzi účastníkmi zo Slovenska a Nemecka. Podujatie, ktoré sa bude konať 22. apríla 2008 v Bratislave v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, je určené pre zástupcov priemyselných podnikov, verejnej správy, organizácií a inštitúcií, ktorí sa zaoberajú problematikou efektívneho využívania energetických zdrojov. Na seminári vystúpia viacerí odborníci z Nemecka, z Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Súčasťou programu je aj prezentácia nemeckých firiem z oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, pričom cieľom podujatia je aj naštartovanie spolupráce a vznik partnerstiev medzi slovenskými a nemeckými firmami.

Náklady na seminár hradí organizátor.

Záujemcovia o účasť môžu poslať vyplnenú a potvrdenú návratku najneskôr do 15. apríla 2008 na faxové číslo 02/20 655 542, prípadne na e-mailovú adresu info@dsihk.sk.  Ďalšie informácie poskytne:

Ing. Vladimíra Pisárová
Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer (DSIHK)
Slovensko-nemecka obchodna a priemyselna komora (SNOPK)
Námestie SNP 13
SK - 811 06 Bratislava
Tel.: ++421-2-2065 5539
Fax: ++421-2-2065 5542
E-mail: pisarova@dsihk.sk
Web: www.dsihk.sk

Program vrátane návratky  (69 kB) 
Nvratka (36 kB)