Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predsedníčka Akademického senátu SvF a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú na stretnutie Akademickej obce Stavebnej fakulty, ktoré sa uskutoční

31. januára 2020 o 10.00 hod.
v Aule akademika Bellu.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti Akademického senátu Stavebnej fakulty STU za rok 2019 - prof. Škultétyová
  3. Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU za rok 2019 - prof. Unčík
  4. Správa o činnosti Združenia študentov Stavebnej fakulty STU za rok 2019 - p. Šaliga
  5. Diskusia
  6. Záver

Stretnutie Akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty.

Po skončení stretnutia Akademickej obce vedenie fakulty srdečne pozýva všetkých zamestnancov na tradičný novoročný guláš do jedálne Stavebnej fakulty o 12.00 hod.

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., predsedníčka Akademického senátu SvF
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan Stavebnej fakulty