Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predsedníčka Akademického senátu a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú na

stretnutie Akademickej obce,

ktoré sa uskutoční

29. januára 2016 o 10,00 hod.

v Aule akademika Bellu.

Program:                                                                                

1. Otvorenie                                                                          
2. Správa o činnosti Akademického senátu za rok 2015     doc. Húsenicová
3. Správa o činnosti fakulty za rok 2015                              prof. Unčík
4. Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2015             M. Karpel
5. Diskusia                                                                            
6. Záver                                                                                  

 

Stretnutie Akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty.
Výročné správy o činnosti AS a o činnosti fakulty budú schvaľované na zasadnutí Akademického senátu fakulty 22.1.2016.

Pracovné verzie sú k dispozícii v elektronickej verzii na web stránke kliknutím na príslušné body (2. a 3.)

Po skončení stretnutia AO dekan fakulty Stanislav Unčík srdečne pozýva všetkých zamestnancov na tradičný dekanský guláš o 12,00 hod. do jedálne.

 

 

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

predsedníčka AS

dekan