Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predseda Akademického senátu a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú na

 

stretnutie akademickej obce


ktoré sa uskutoční 

14. novembra 2014 o 10.00 hod.

v aule profesora Chrobáka - B-108.

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Predstavenie programového vyhlásenia kandidáta na dekana

3. Diskusia

 

Stretnutie akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty.

Programové vyhlásenie a životopis kandidáta na dekana sú k dispozícii na web stránke fakulty,

kliknutím na príslušné body 1-programové vyhlásenie2-životopis kandidáta na dekana.

 

Poznámka: v čase konania stretnutia akademickej obce od 10,00 do 12,00 hod. bude prerušená výučba.