Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave, v súlade s čl. 3 bod 10 Volebného poriadku pre voľby kandidáta na dekana a spôsobu prijatia návrhu na jeho odvolanie na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v zmysle schváleného časového harmonogramu volieb kandidáta na dekana, pozýva


na predstavovanie
kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave akademickej obci

ktoré sa uskutoční 16. 11. 2018 o 9:00 hod.
v aule akademika Štefana Bellu SvF STU (B-101).


Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia programového vyhlásenia kandidáta na dekana
3. Diskusia