Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si Vás pozvať na 1. ročník slávnostného odovzdávania ceny A+ 2020 v kategóriách Ateliérová tvorba 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Vernisáž sa bude konať v utorok 25.2.2020 o 17:00 vo výstavnom priestore bloku B nad kníhkupectvom JAGA.

Vernisáž je otvorená pre študentov aj pedagógov celej fakulty. Súčasťou vernisáže najlepších prác bude príhovor dekana fakulty prof. Stanislava Unčíka a vedúcej Katedry architektúry doc. Jarmily Húsenicovej, občerstvenie a výstava modelov.

Na Vašu účasť sa veľmi tešíme!

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., vedúca Katedry architektúry SvF

Pozvánka na vernisáž výstavy A+ 2020