Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava
Katedra TZB SvF STU Bratislava
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenský zväz výrobcov tepla
Vás pozývajú na 22. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2014
 

Energetické, environmentálne a ekonomické
hodnotenie vykurovacích systémov

3. - 7. marec 2014
Hotel Sorea Ľubovňa, Stará ĽubovňaPozvánka