Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Skupine prof. Karola Mikulu z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU sa podaril ďalší husársky kúsok. Po príspevku k zavedeniu novej celosvetovej hodnoty tiažového potenciálu Zeme na strednej hladine morí, viď. Spektrum 4 (2015/2016) sa našim matematikom podarilo publikovať prvý článok s hlavnými a korešpondujúcimi autormi z STU v jednom z prestížnych časopisov NATURE. 

V publikácii (http://www.nature.com/ncomms/2016/160225/ncomms9674/full/ncomms9674.html)

sú prezentované matematické postupy a numerické algoritmy spracovania 4D obrazu, vedúce na rekonštrukciu bunkového rodostromu pri vývoji živých organizmov. Táto horúca téma a základná otázka vývojovej biológie je riešená originálnymi postupmi, majúcimi tiež dôležité aplikácie v medicíne a výskume liečiv na nádorové ochorenia. Blahoželáme všetkým autorom zo Stavebnej fakulty  STU v Bratislave – doc. Mariane Remešíkovej, Mgr. Oľge Stašovej, Ing. Róbertovi Čunderlíkovi, Ing. Róbertovi Špirovi, Mgr. Jozefovi Kollárovi a prof. Karolovi Mikulovi.