Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Nadácia Ekopolis organizovala tretí ročník súťaže PRE VODU a po prvýkrát s novou kategóriou určenou pre študentov vysokých škôl a univerzít pod vedením skúseného pedagóga. Samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty mali možnosť prihlásiť ešte v minulom roku konkrétne problémové situácie zo svojho okolia. Tie následne riešili mladí ľudia v dvoch súťažných kategóriách – školské tímy tvorené študentmi vysokých škôl a univerzít pod vedením skúseného pedagóga a otvorená kategória pre skupiny i jednotlivcov do 30 rokov. Dňa 4. mája 2018 sa v priestoroch hotela Tatra v Bratislave v súťaži predstavilo 5 účastníkov v kategórii jednotlivcov a 3 školské tímy. Študenti Stavebnej fakulty STU v súťaži dominovali, keď v kategórii jednotlivec sa Ágnes Agócsová umiestnila s projektom „Obnova ramena Hrona pri Rudne na 2. mieste, ktorá bola ocenená výhrou 500 €. V kategórii školských tímov sa umiestnil fakultný tím zostavený zo študentov a doktorandov katedry hydrotechniky, katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva a z katedry geodézie pod vedením prof. Ing. Andreja Šoltésza, PhD. na 1. mieste s prácou Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, ktorý bol ocenený sumou 1000 €. Výsledky víťaznej práce boli prezentované aj na magistráte mesta Trnava a kladne hodnotené primátorom mesta Trnava JUDr. Petrom Bročkom.

Víťazom blahoželáme a potešíme sa, ak sa do ďalšieho ročníku súťaže PRE VODU zapojíte aj vy!