Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážení absolventi a študenti končiacich ročníkov Stavebných fakúlt na Slovensku,dávame Vám do pozornosti možnosť doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Máte jedinečnú príležitosť prehĺbiť si odborné vzdelanie v treťom stupni štúdia a získať vedecko - akademickú hodnosť philosophie doctor (PhD.).

Prihlášky zašlite na dekanát SvF STU , referát pre doktorandské štúdium,  Radlinského 11, 813 68 Bratislava.