Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 3.5.2018 o 14.30 hod. sa v zasadačke Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF, Radlinského 11, blok C, 12. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Andreja Škrinára, PhD., pracovníka Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:

Revitalizácie vodných tokov.

Názov habilitačnej práce:

Influence of the morphological and hydraulic characteristics on instream fish habitat.