Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 12.5.2017 o 11.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Márie Kúdelčíkovej, PhD., pracovníčky Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, SvF ŽU v Žiline.

 

Téma habilitačnej prednášky: Diferenciálne rovnice s oneskorením a ich aplikácie.

Názov habilitačnej práce: Kladné riešenia niektorých typov funkcionálnych diferenciálnych rovníc prvého rádu.