Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 03.12.2018 sa o 11.00 hod. uskutoční:

 

  • v knižnici Katedry geodézie habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jána Erdélyiho, PhD., pracovníka Katedry geodézie SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:
Určovanie posunov a pretvorení využitím terestrického laserového skenovania

Názov habilitačnej práce:
Využitie terestrického laserového skenovania v stavebníctve a v priemysle

  • v knižnici Katedry betónových konštrukcií a mostov habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Tibora Schlossera, CSc., pracovníka Katedry dopravných stavieb SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:
Čo musí obsahovať dopravno-inžinierska analýza v projektovej dokumentácii pre rozhodovací proces

Názov habilitačnej práce:
Architektúra dopravnej informačnej technológie v podmienkach dopravných riadiacich systémov