Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta, Katedra geotechniky
s podporou grantovej agentúry MŠ SR KEGA „Integrácia nových trendov v hnedých zónach urbanizovaného prostredia do podzemného staviteľstva" si Vás dovoľujú pozvať na prednáškový seminár: Geotechnický prieskum a monitoring.

Prednášky sa uskutočnia v seminárnej miestnosti B 202 Stavebnej fakulty v Bratislave vo štvrtok 11. 11. 2010 o 9:30 hod.

Prednášajúci:
RNDr. T. Matejček:
Inžiniersko-geologický prieskum pre podzemné stavby.
Ing. V. Gróf:
Inovatívne metódy geotechnického monitoringu na stavbách v SR a v zahraničí.
Ing. J. Chabroňová, PhD.:
Deformácie nadložia pri výstavbe podzemných stavieb.

Pozvánka súbor PDF