Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

na stretnutie akademickej obce

ktoré sa uskutoční

30. januára 2015 o 10.00 hod.

v aule akademika Bellu.

Program:

 

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti akademického senátu za rok 2014                       - prof. Macura

3. Správa o činnosti fakulty za rok 2014                                               - prof. Kopáčik

4. Správa o činnosti fakulty za roky 2011-2014                                      - prof. Kopáčik

5. Správa o činnosti Združenia študentovza rok 2014                           - P. Danišová

6. Diskusia

7. ZáverStretnutie akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty.

Výročné správy o činnosti AS a o činnosti fakulty budú schvaľované na zasadnutí

Akademického senátu fakulty 23. 1. 2015.

Pracovné verzie sú k dispozícii v elektronickej verzii na web stránke kliknutím na príslušné body 2 až 4.

 

 

Prof. Ing. Viliam Macura, PhD.                                                             Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

          predseda AS                                                                                         dekan