Prejsť na obsah
Dianie na SvF

urópska komisia plánuje v roku 2008 päť špecifických iniciatív, ktoré prispievajú vo svojich oblastiach k prehĺbeniu Európskeho výskumného priestoru.

 Iniciatívy:

  • oznámenie Komisie k partnerstvu členských štátov smerujúce ku vzniku pasu európskeho výskumníka (prelom apríla a mája)
  • nariadenie Komisie k právnemu rámcu pre európske výskumné infraštruktúry (jún)
  • odporúčanie Komise k zaobchádzaniu s duševným vlastníctvom u verejných výskumných organizácií (apríl)
  • oznámenie Komisie k  zladeniu vedeckovýskumných programov členských štátov (september)
  • oznámenie Komisie k politickému rámcu pre medzinárodnú vedeckotechnickú spoluprácu (júl)
 

Viac v dokumente na stránke: http://www.czelo.cz/dokums_raw/Follow_up_of_the_GP_ERA_30-01-2008.doc