Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Literárny fond - sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje výbor sekcie za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií.

Ocenenia boli udeľované v štyroch kategóriách: spoločenské vedy, biologické a lekárske vedy, prírodné a technické vedy a slovníková a encyklopedická literatúra.

V kategórii prírodné a technické vedy bola prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015  udelená aj doc. Ing.Jane Skalovej, PhD. za monografiu Regionalizácia pedotransferových funkcií pôd Slovenska, ktorá vyšla v nakladateľstve STU v Bratislave v spoluautorskom kolektíve  RNDr. Dana Kotorová, PhD. (NPPC - VÚA), doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. (FZKI SPU), Ing. Milan Gomboš, CSc. (UH SAV) a RNDr. Katarína Nováková, PhD. (NPPC - VÚPOP).Autorom srdečne gratulujeme a veríme, že ocenená publikácia bude pre jej čitateľov prínosom.