Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Kolektívne exkurzie študentov po stavbách majú na Katedre technológie stavieb (TES) na Stavebnej fakulte STU už dlhoročnú tradíciu. Povinný predmet „Exkurzia“, v rámci ktorého sa podujatia organizujú, je súčasťou študijného plánu v bakalárskom aj inžinierskom stupni. Pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu však významne ovplyvnila spôsob jej tohtoročnej prezentácie. Zmenila ju na on-line, takže po celý týždeň, v dňoch od 5.10. až do 9.10.2020, jej program sledovali študenti, pedagógovia, ale i záujemcovia prostredníctvom priameho napojenia cez svoj PC.

V uvedenom týždni nemali študenti iné vyučovanie, a tak mohli absolvovať pripravený Program exkurzií I1-EX_TS 2020“ v plnom rozsahu. Každý deň mali tri prezentácie, v časovom rozsahu cca 90 minút na jednu prezentáciu. Do programu on-line exkurzií sme zaradili partnerov nových, ale aj takých, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Tento široký záber umožnil študentom prejsť rôznymi témami, samozrejme so zameraním na ich študijný profil – technológiu stavieb. Obsahovo zaujímavé prezentácie a videá niektoré firmy doplnili aj živými vstupmi z rozostavaných stavieb. Program exkurzií obsahoval tieto témy:

  • Nová výstavba v zastavanom území – exkurzie na stavby: „Rínok Rača“ a on-line vedenie elektronického stavebného denníka, ktoré zabezpečoval za spol. BENCONT Development, a. s., Ing. Marek Fico a  Polyfunkčný bytový dom so zelenými strechami „GUTHAUS“ developera CORWIN.
  • Debnenie, lešenie – exkurzie do spol.: PERI, spol. s r. o. a DOKA v Amstetten, v Rakúsku.
  • Výroba stavebných hmôt – exkurzia do spol. BAUMIT, spol. s r. o., do výrobného závodu v Lietavskej Lúčke.
  • Žeriavy, betonárska technika – exkurzia do spol. KRANIMEX, spol. s r. o.
  • Inžinierska výstavba – exkurzie na stavby: „Hričovské Podhradie – Dubná Skala“, spol. NDS, a. s., „Obchvat Bratislavy“ spol. D4R7, „Obchvat Čadce, privádzač Triblavina, križovatka v Bratislave, v Prievoze, spol. PORR; „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ spol. Metrostav.
  • Komplexná obnova bytových domov, strešné systémy – exkurzia do spol. SIKA, spol. s r. o. so zameraním na najčastejšie chyby realizácie.
  • Rekonštrukcia a obnova NKP, technológie obnovy historických stavieb – exkurzie na stavby: „Rekonštrukcia Jurkovičovej Teplárne“, ktorú prezentoval za spol. PENTA, spol. s r. o., p. Ing. Viktor Korba a „Komplexná obnova NKP - Hrad Beckov“; prezentácie obnovy pamiatok UNESCO: „Karlov most“ v Prahe a „Český Krumlov“.

Kompletný program online exkurzie

Okrem študentov technológie stavieb sa on-line exkurzií zúčastnili aj študenti Stavebnej fakulty z bakalárskeho stupňa, kolegovia z Katedry TES a kolegovia a študenti z Katedry architektonickej tvorby Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave.

Zaujímavý zážitok si odniesli z tohto podujatia stredoškoláci a ich pedagógovia zo Strednej priemyselnej školy stavebnej z Prešova, ktorí sa po prvýkrát zúčastnili skutočných, autentických, on-line prednášok. Záverečné poďakovanie profesorky Ing. Aleny Kubánkovej, výchovnej poradkyne, je toho dôkazom: „Dovoľte, aby som sa Vám všetkým, celému organizačnému tímu z celého srdca poďakovala za možnosť zúčastniť  sa s našimi žiakmi na tejto skvelej akcii. Z pohľadu pedagóga hodnotím online exkurziu po stavbách ako obrovské obohatenie klasického vyučovania. Myslím si, že v dnešnej dobe inovácii a modernizácie vyučovacieho procesu nikto nič lepšie nevymyslel, ako staré múdre: lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Pre našich žiakov boli niektoré témy bližšie, iné vzdialenejšie a komplikovanejšie. No v každom prípade bol to pre nich zážitok - byť s vysokoškolákmi na spoločnej akcii!“

 

Verím, že všetci sme si odniesli veľa zaujímavých informácií, ktoré rozšírili naše vedomosti, a ktoré môžeme využiť pri štúdiu alebo v praxi. Spokojnosť študentov s projektom on-line exkurzií je vyjadrená aj na spoločnej fotke študentov. Prejavili ju aj v ankete, ktorá sa uskutočnila na záver podujatia.

Aj touto cestou sa chcem v mene garanta za predmet „Exkurzie I1-EX_TS 2020“, veľmi pekne poďakovať všetkým partnerom, ktorí sa exkurzií v on-line priestore zúčastnili a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Text: doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD., Katedra technológie stavieb SvF STU,
foto: Ing. Marek Ďubek, PhD., Katedra technológie stavieb SvF STU,
Ing. Alena Kubánková, Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove