Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 28.4.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

  • Dátum: 28. 4. 2009
  • Operačný program: Výskum a vývoj
Viac informácií o výzve nájdete tu: http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/?aktualita=125  
Pre zobrazenie správy na stránke nsrr.sk kliknite na tento odkaz »