Prejsť na obsah
Dianie na SvF
 
Vážení pedagógovia, výskumní pracovníci a doktorandi Stavebnej fakulty STU,
vážené kolegyne a kolegovia, 
 
KIC SvF v spolupráci s dodávateľskou firmou nového knižnično-informačného softvéru pre akademické knižnice STU zabezpečila online formulár na evidenciu publikačnej činnosti, vrátane manuálu a zaškolenia zástupcov katedier, ktoré prebehlo 9.12.2014. Informáciu o zahájení prevádzky online formulárov sme už uverejnili aj na webovej stránke Stavebnej fakulty.

S ľútosťou Vás musíme informovať, že Rektorát STU včera pozastavil používanie online formulárov na zber dát. Otázka ich používania bude rozhodnutá na najvyššej úrovni vedenia STU až po 7. januári 2015.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a budeme Vás priebežne informovať.
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a PF 2015!

Ing. Silvia Stasselová                             Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
vedúca KIC SvF                                     prodekan pre vedu a výskum SvF