Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dôsledku rekonštrukcie fasády výškovej budovy C sú dočasne presťahované tieto oddelenia dekanátu Stavebnej fakulty STU :

Prevádzka (Jaslovský, Štefaneková, Unčíková ) - 1. poschodie, blok C
Pokladňa (Kozánková) - prízemie, blok C
Finančná učtáreň (Stuhlová, Beňovičová) - 22. poschodie, blok C
Štátna pokladňa (Jankechová) - 2. poschodie, blok C
Oddelenie projektov (Kanalová, Kolenička) - 2. poschodie, blok C
Študijné oddelenie miestnost študentského parlamentu B011.
Mzdová učtáreň (Čuchorová, Fondrková) - 3. poschodie, blok C
Ekonomické oddelenie (Mihalíková, Švančarová, Pániková, Langová) - 22. poschodie, miestnosť 4, blok C
Podateľňa, 21.p., miestnosť 14, blok C
Odd. ľudských zdrojov, 1.p., blok C
Referát ekonomiky práce (Fusatá, Tomová), 3.p., blok C
Tajomník - 1.p., blok C
Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov, (Urbánek) - 2.p, blok C
Referát pre vzťahy s verejnosťou (Kocianová, Minarik), 2.p., blok C
Rreferát pre zahraničné vzťahy (Kysela), 2.p., blok C
Ref. zahr. vzťahov, (Lesňáková) - 2.p., blok C
Správa majetku, (Révayová), - 2. poschodie, blok C