Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stravovacie centrum (SC) ÚZ ŠDaJ STU oznamuje, že prevádzka v študentských jedálňach bude od 1. júla 2021 organizovaná nasledovne:

  • ŠJ Jura Hronca: pondelok - piatok 11:00 - 13:45,
  • ŠJ SvF: pondelok - piatok 11:00 - 13:45,
  • ŠJ Vazovova: pondelok - piatok 7:30 - 9:30 a 11:00 - 13:45,
  • ŠJ Strojnícka fakulta (SjF), ŠJ Mladá garda: zostávajú zatiaľ mimo prevádzky.

SC si Vás súčasne dovoľuje požiadať o rešpektovanie oznamov pre stravníkov na vstupných dverách pri návšteve jedální. Oznamy súvisia s aktuálnymi opatreniami RÚVZ a SC v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ako je napr. povinnosť vstupu s prekrytými hornými dýchacími cestami, pri vstupe aplikovať dezinfekciu rúk, dodržiavať odstupy v radoch min. 2 m, rešpektovať maximálny počet osôb v miestnosti a rozmiestnenie sedenia pri stoloch, neprenášať stoličky na iné miesta, ako sú umiestnené a pod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.