Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne (ÚZ ŠDaJ) STU zverejnilo harmonogram prevádzky študentských jedální Stravovacieho centra STU (ŠJ Jura Hronca, ŠJ SvF, ŠJ Vazovova, ŠJ Mladá garda, ŠJ SjF) od 20. septembra 2021. Všetky informácie nájdete v priloženom dokumente PDF.