Prejsť na obsah
Dianie na SvF

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Vernisáž výstavy:  9. októbra 2012 o 10.00 h.

Miesto: Výstavný priestor SvF, 1. posch. bloku B

Dátum: 9.10.2012 - 22.10.2012

Študenti, budúci stavbári !

Príďte sa pozrieť na výstavu posterov záverečných prác 2011/2012 študentov
študijného programu – pozemné stavby a architektúra – inžinierskeho štúdia.
Neobávajte sa konfrontácie s tvorivými nápadmi vašich kolegov. Priateľské
diskusie v duchu na Toto je super!, Nič moc!, Nejako sa mi to nezdá!, A toto je
čo?... vás nielenže posúvajú ďalej, ale nútia vás ponúkať vašu prácu na vyššej
profesionálnejšej úrovni, dávajú vám možnosť uspieť na trhu práce.

Študenti, budúci stavbári ! Je tu začiatok akademického roka a v súzvuku s ním
druhá výstava posterov z cyklu 19 študijných programov. Katedry fakulty vám
ponúkajú skvelú platformu pre dialóg počas prestávok medzi prednáškami. Príďte
a venujte zopár minút krátkeho pozastavenia sa pri prácach, ktoré sa možno raz
stanú vašou každodennou profesionálnou súčasťou.

Tvorivosť – produkcia nových a hodnotných nápadov, myšlienok a riešení.