Prejsť na obsah
Dianie na SvF
V piatok, 7. 5. 2010 absolvovalo kolégium dekana exkurziu s výkladom o priebehu a harmonograme postupu prác na rekonštrukcii fasády výškovej budovy SvF STU v Bratislave.