Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES r. 2008

Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation), v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni, vyhlasuje v roku 2008 prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES so začiatkom riešenia v roku 2009.

Každý riešiteľ, ktorý má potenciálny záujem zúčastniť sa konkrétneho programu EUROCORES musí svoj záujem o účasť v danom programe oznámiť agentúre do 20. februára 2008: