Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská asociácia knižníc uskutočňuje v rámci projektu "Knižnice a informačné vzdelávanie" prieskum s cieľom adresnejšie nastaviť aktivity knižníc v oblasti informačnej gramotnosti. Ambíciou prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii) a získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti. Dotazník je určený najmä študentom stredných a vysokých škôl vo veku 15 - 25 rokov, ale nielen im.

Dotazník je dostupný do 26.10.2021 na webovej stránke https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38.

Ďakujeme za Váš čas!

Text: Andrej Bisták, oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF podľa podkladov KIC SvF

Prieskum informačnej gramotnosti mládeže