Prejsť na obsah
Dianie na SvF
V dňoch 12. 7. - 23. 7. 2010 sa vo Viedni na TU Wien uskutoční 1. ročník Letnej akadémie pre študentov STU, ČVUT, TU WIEN a BME Budapest. Pre študentov STU je zabezpečené ubytovanie vo Viedni, doprava do Viedne a späť, doprava počas pobytu, strava a vreckové. Program. 
Letnej akadémie sa môžu zúčastniť iba študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia so znalosťou anglického jazyka.
Záujemcovia o účasť na Letnej akadémií pošlú urýchlene vyplnenú prihlášku na vicerector.int@stuba.sk