Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V utorok 8. marca 2011 našu fakultu navštívilo 20 žiakov a 2 učitelia zo SPŠ stavebnej z Hurbanova.  Boli zvedaví na všetko, čo súvisí so štúdiom na našej fakulte. V zasadačke dekana sa s nimi  stretol doc. Ing. Peter Makýš, prodekan pre vzdelávanie a Bc. Gabriela Szántová a Mária Kočnerová, predstaviteľky Združenia študentov (ZŠ) SvF STU .  Stretnutie moderoval  Ing. Jozef Urbánek, vedúci oddelenia projektov a vonkajších vzťahov.

Na úvod prodekan doc. Peter Makýš predstavil našu fakultu ako vzdelávaciu  inštitúciu stále príťažlivú pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, ktorá  ponúka široké spektrum odborných predmetov v rámci akreditovaných bakalárskych študijných programov. Študentky SvF Gabriela Szántová a Mária Kočnerová ozrejmili žiakom poslanie a činnosť  ZŠ SvF STU a pohľadom svojich skúseností priblížili život študentov vo voľných chvíľach.  Potom  sa v diskusii vzájomne vysvetľovali situácie, ktoré najviac sužovali obe strany, ako napr. podmienky ubytovania na internátoch v Bratislave, stav odborných predmetov (aj fyzika a matematika) na SPŠ stavebnej a pod.

V rámci mini exkurzie po fakulte z vyhliadkovej terasy bloku C sa žiaci najskôr pokochali  výhľadom na Bratislavu, ich možným budúcim študijným domovom a potom si prezreli laboratóriá katedry hydrotechniky a katedry kovových a drevených konštrukcií ako jedny z ich prípadných experimentálnych pracovísk.
 
Text: J. Urbánek
Foto: V. Kocianová