Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Prednáška

Príležitosti pre mladých vedcov

v Spoločnom výskumnom centre európskej komisie

14.00h, 10. júna 2014

Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava

14.00 – 14.05 úvodné slovo
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., Rektor, Slovenská technická univerzita

14.05 – 14.30 Prednáška
Spoločné výskumné centrum: Vedecká a technická podpora politík EÚ. Možnosti spolupráce s JRC. Školenia a pracovné príležitosti v oblasti vedy.

Prof. Dr. Vladimír Šucha, Generálny riaditeľ, Spoločné výskumné centrum, Európska Komisia

14.30 – 15.00 Diskusia

Spoločné výskumné centrum (JRC) je útvar Európskej komisie, ktorý slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológiu Únie. Poslaním JRC je poskytovanie nezávislej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie. Jeho práca má priamy vplyv na životy občanov, pretože prispieva svojimi vedeckými výsledkami k budovaniu zdravého a bezpečného prostredia, bezpečnosti dodávok energie, udržateľnej mobilite a k ochrane zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

JRC čerpá z viac než 50 rokov vedeckých skúseností a neustále buduje svoje znalosti s využitím svojich siedmich vedeckých ústavov, ktoré disponujú špecializovanými laboratóriami a unikátnymi výskumnými zariadeniami. Tieto ústavy sa nachádzajú v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Španielsku.

Zatiaľ čo väčšina vedeckej práce JRC slúži Európskej komisii, JRC taktiež rieši zásadné spoločenské výzvy a usiluje sa stimulovať inovácie a vývoj nových metód, nástrojov a štandardov. JRC zdieľa svoje poznatky a spolupracuje s členskými štátmi, vedeckým spoločenstvom a medzinárodnými partnermi. Taktiež spolupracuje s viac ako tisíc organizáciami po celom svete, ktorých vedci majú prístup k mnohým zariadeniam JRC prostredníctvom zmlúv o spolupráci.

Spoločné výskumné centrum ponúka dočasné i trvalé pracovné príležitosti ako aj odbornú prípravu svojho vedeckého a technického personálu. Práca v JRC sa vyznačuje nielen kultúrnou rozmanitosťou, multidisciplinárnymi výskumnými oblasťami, ale aj špičkovými výskumnými zariadeniami.

Jazyk: Prednáška bude prebiehať v slovenčine.

Kontakt: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Rektorát, Vazovova 5, útvar vedy a medzinárodnej spolupráce, e-mail: lucia.pawlikova@stuba.sk, mobil: +421 917669 310

Prihlasovanie: cez google formulár tu alebo zaslaním návratky na emailovú adresu lucia.pawlikova@stuba.sk