Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Kurzy sú určené zamestnancov univerzít bratislavského regiónu.

Po absolvovaní prípravných kurzov a úspešnom vykonaní testov z jednotlivých modulov účastníci získajú medzinárodne uznávané osvedčenie ECDL Štart.

ECDL Certifikát (Európsky vodičák na PC) je určený pre bežného užívateľa osobných počítačov a deklaruje, že je jeho držiteľ vybavený príslušnými základnými vedomosťami a zručnosťami pre efektívne a všestranné využívanie osobných počítačov v súčasnej fáze rozvoja a využívania informačných technológií. Ďalšie informácie na www.ecdl.sk.

Kurzy sa uskutočnia v rámci projektu „Budovanie systému a programu celoživotného vzdelávania zamestnancov univerzít“ a budú účastníkom poskytnuté zdarma (vrátane testovania a certifikátu).

V súlade s podmienkami projektu záujemcov na kurzy zaradíme podľa poradia doručenia prihlášok. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Informácie: tel. 02/60291876, alzbeta.vajdova@stuba.sk, http://www.primakurzy.sk

Prihlášku doručte e-mailom  alzbeta.vajdova@stuba.sk.

a následne ju zašlite na adresu Alžbeta Vajdová, URPI, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, alebo ju doneste na 1 stretnutie spolu s potvrdením z Personálneho oddelenia, o tom že ste zamestnancom univerzity (v 2 vyhotoveniach).

Príloha: priháška