Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážené kolegyne a kolegovia na Stavebnej fakulte STU,

Dovoľte mi obrátiť sa na Vás – kolegyne a kolegov zo Stavebnej fakulty – aj tento rok s prosbou, ak máte ochotu napomôcť skvalitneniu pedagogického procesu v súčasnej neľahkej dobe (najmä dofinancovaním didaktickej techniky), tak poukážte 2% zo svojich daní fyzických, resp. právnických osôb práve Združeniu absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU. V minulom roku sme počas on-line vyučovacieho procesu z Vami poukázanej sumy v spolupráci s vedúcim Centra informačných technológií zabezpečili v rámci finančných možností nákup didaktickej techniky, ktorá slúži práve pedagogickým pracovníkom Stavebnej fakulty STU.

Jediné, čo je z Vašej strany potrebné, je vyplniť podľa daňového priznania predvyplnené editovateľné vyhlásenie o poukázaní 2% dane (tlačivo je v prílohe PDF) a s potvrdením o zaplatení dane odoslať na príslušný daňový úrad. Ubezpečujem Vás, že nikto podľa Vášho poukázania 2% dane neuvidí Vaše meno, ani Váš príjem.

Vopred ďakujem.

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - predseda