Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor STU Robert Redhammer odovzdal ocenenia Profesor roka a Vedec roka 2014. Medzi ocenenými za mimoriadne výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti počas dlhoročného pôsobenia na Stavebnej fakulte STU bol aj

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD., vedúci Katedry dopravných stavieb.

Ø  Prof. Bystrík Bezák sa špecializuje na dopravné inžinierstvo, dopravné plánovanie, prieskumy, rozbory a prognózy dopravy, ale aj kvalitu infraštruktúry mestskej dopravy.

Ø  Na Slovensku i v zahraničí je úspešný ako koordinátor európskych edukačných projektov a tiež výskumných projektov, zameraných na navrhovanie dopravných plôch a ich konštrukcií   v integrovanom dopravnom systéme, na projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, ale aj na mobilitné správanie obyvateľstva na vybranom území.

Ø  V roku 2013 mu bola udelená Cena ZSVTS (Zväz vedecko-technických spoločností) za významné výsledky vo vede a technike.

 

Srdečne blahoželáme!