Prejsť na obsah
Dianie na SvF

prof. Dušan PetrášFEANI je Európska inžinierska federácia si sídlom v Bruseli, zastrešujúca všetky inžinierske organizácie v Európe, v súčasnosti je to 34 krajín reprezentujúcich 4 milióny inžinierov. Hlavným cieľom FEANI je zastupovať záujmy inžinierov v EÚ, súčasne podporovať technické vzdelávanie a udeľovať titul EUR ING, v neposlednom rade viesť dialóg s inštitúciami EÚ priamu v Bruseli.

Výkonný výbor má predsedu, podpredsedu a 7 členov, funkčné obdobie je 3 roky. V ostatných voľbách do Výkonného výboru FEANI bol prof. Dušan Petráš z Katedry technických zariadení budov SvF zvolený ako člen Výkonného výboru na svoje druhé funkčné obdobie. Profesor Petráš zastupuje Zväz slovenských vedecko-technických spoločností ZSVTS, organizáciu zastrešujúcu 45 odborných spoločností a reprezentujúcu 15 000 inžinierov a technikov v SR.