Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pozývame Vás do májovej vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať na tému:

 Ako na nás vplýva zvuk a zvukosféra?

Dátum a čas: 25. mája 2017, o 17.00 hod.

Hosť: prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. 

Stavebná fakulta STU v Bratislave


Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

                

                    

 Anotácia:                                                                                                                                                                 

Pozývame vás do májovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, akú úlohu hrá v našom živote ticho a zvuk, ako funguje akustická pamäť a prečo je počúvanie také dôležité pri vyučovaní. Dozvieme sa tiež, ako človek zvuk lokalizuje a ako sa nevidiaci ľudia v priestore orientujú na základe akustickej informácie.

FotografiaVo štvrtok 25. 5. 2017 o 17.00 hod. privítame prof. Ing. Moniku Rychtárikovú, PhD., z katedry Konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä stavebnej a priestorovej akustike a hľadaním uplatnenia tzv. virtuálnej akustiky v iných vedných odvetviach. V súčasnosti sa jej výskum zameriava najmä na využitie akustických simulácií a tzv. auralizácie pri príprave stavebno-akustických noriem  a tiež pri výskume echolokácie nevidiacich v interiéri budov.

Zvuk je neodeliteľnou a zároveň aj neviditeľnou súčasťou nášho života. Silno pôsobí na naše emócie a náladu a nemusí pritom vždy vyvolať konkrétnu predstavu ako napr. pri vizuálnom vnímaní. Akustická pamäť stimuluje rôzne asociácie, ktoré môžu človeka ovplyvniť aj pri jeho rozhodovaní. Málokto z nás si však túto dôležitosť zvuku a zvukosféry, ktorá nás obklopuje, uvedomuje. Zvuk pri tom na nás pôsobí neustále, 24 hodín denne. Náš sluch totiž nie je možné jednoducho vypnúť. Akustické prostredie preto hrá dôležitú úlohu nielen pri vnímaní pohody, ale i pri komunikácii. Z intonácie hlasu sa dozvieme nielen “čo bolo povedané” ale aj to, “ako to bolo myslené”. Napríklad, pri procese učenia sa, kvalitné akustické podmienky v triedach môžú zmierniť rozvoj poruchy čítania (dyslexie) u detí. Súčasné akustické normy sú však vo všeobecnosti dimenzované na 18-ročného zdravého človeka, pričom populácia stárne a častokrát i mladí ľudia zápasia so sluchovými problémami. Ako teda môže architekt zlepšiť zrozumiteľnosť reči v triedach, zlepšiť akustické podmienky v reštaurácii alebo nákupnom centre, a ako prispôsobiť interiér budovy tak, aby sa nevidiaci mohli lepšie v budove orientovať? A aké má k tomu prostriedky ?

... a môžeme si vlastne architektonický návrh v štádiu projektovania vypočuť ?

 Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Plagát, Pozvánka

Prevzaté z portálu NÁRODNÉHO CENTRA PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI

I