Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 15. 2. 2013 sa konalo v Budapešti, v budove Maďarskej akadémie vied, stretnutie geotechnikov pri príležitosti 19th Széchy Károly memorial session. Podujatie organizovala Maďarská akadémia vied v spolupráci s Maďarskou komorou inžinierov, Maďarskou národnou spoločnosťou ISSMGE a Maďarskou geotechnickou spoločnosťou.

V rámci tohoto odborného podujatia odovzdala predsedkyňa Maďarskej komory inžinierov Etelka Barsi-Pataky a profesor Jozsef Mecsi prof. P.Turčekovi Medailu K. Széchyho – za jeho dlhoročný prínos v geotechnike a za spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými geotechnikmi. Na podujatí vystúpil s prednáškou aj profesor John Burland z Imperial College, London na tému: Spolupráca stavebných inžinierov a geotechnikov.

Profesor Turček Profesor Turček Profesor Turček Profesor Turček