Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Začiatkom roka vo februári, sa konalo v Budapešti, v budove Maďarskej akadémie vied, stretnutie geotechnikov pri príležitosti

19th Széchy Károly memorial session.

Podujatie organizovala Maďarská akadémia vied v spolupráci s Maďarskou komorou inžinierov, Maďarskou národnou spoločnosťou ISSMGE a Maďarskou geotechnickou spoločnosťou. V rámci tohoto odborného podujatia odovzdala predsedkyňa Maďarskej komory inžinierov Etelka Barsi-Pataky a profesor Jozsef Mecsi prof. P.Turčekovi z Katedry geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave medailu K. Széchyho – za jeho dlhoročný prínos v geotechnike a za spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými geotechnikmi. Na podujatí vystúpil s prednáškou aj profesor John Burland z Imperial College, London na tému: Spolupráca stavebných inžinierov a geotechnikov.