Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond je aktuálne otvorená už 4. výzva na predkladanie žiadostí o výskumný pobyt doktorandov a postdoktorandov vo Švajčiarsku. Základný harmonogram tejto výzvy je:

- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2013
- Výber štipendistov: koniec augusta 2013
- Začiatok štipendijného pobytu: 01.10.2013 - 31.08.2014
- Koniec štipendijného pobytu: najneskôr 31.10.2015

Výskumné školiace pobyty štipendistov Sciexu sú určené výhradne pre kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových členských štátov EÚ (bez ohraničenia veku). Základnými podmienkami sú:

- Štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský výskum na oprávnenej slovenskej inštitúcii.
- Umiestnenie trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi) a 24 (doktorandi) mesiacov.
- Švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť financovať všetky ostatné náklady spojené s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokryté štipendiom Sciex.

Náklady pokrývané štipendiom Sciex:

- mzda štipendistu v programe Sciex:

      CHF 50'000.- ročne (doktorand počas mesiacov 1 - 12);

      CHF 55'000.- (doktorand počas mesiacov 13 – 24);

      CHF 80'000.- (postdoktorand).

- sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany)

- ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. CHF 2'500.-

- preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (mentorov) štipendistu: max. CHF 2'500.- za pobyt.

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko‑slovenskej spolupráce v rozšírenej Európskej únii (www.swiss-contribution.sk). V rámci predchádzajúcej výzvy v roku 2012 bolo podaných celkom 31 žiadostí, Riadiaci výbor Sciex-NMSch schválil na svojom zasadnutí 9 žiadostí.

 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránkach www.sciex.sk a www.sciex.ch, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 6 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.sciex.sk/sk/pages/kontakty).