Prejsť na obsah
Dianie na SvF

proHolz Student TrophyV utorok 13.10.2020 boli na Technickej univerzite vo Viedni slávnostne vyhlásené výsledky súťaže „Light up!“ 2020.

Súťaže sa v tímoch so študentmi Fakulty architektúry zúčastnili aj naši študenti: Klára Freudenberger 2NKS, Silvia Martinkovičová 1NKS, Lucia Ondrašinová 1NKS a Mário Valkovič 1PSA. 

Tretí ročník súťaže proHolz bol prvým medzinárodným ročníkom. Do súťaže sa prihlásilo 127 tímov zo siedmich krajín (Chorvátsko – 6 projektov, Nemecko - 41, Rakúsko - 43, Rusko - 6, Slovensko - 4, Slovinsko - 13 a Taliansko - 14). Celkovo súťažili tímy zo 17 univerzít a vyšších odborných škôl. V jednom tíme bol vždy aspoň jeden študent Fakulty architektúry a jeden študent zo Stavebnej fakulty.

V spolupráci s magistrátom mesta Viedeň bola pod heslom „Light up!“ riešená problematika rastúceho počtu obyvateľov miest s využitím súčasných zastavaných plôch. Úlohou súťažných tímov bolo vypracovať návrh jedno-  alebo dvojpodlažnej nadstavby jedného z troch typických mestských bytových domov vo Viedni s použitím dreva a materiálov na báze dreva v nosných a nenosných konštrukciách.

Bytové domy charakterizovali určité časové obdobie a zároveň najrozšírenejšie typy konštrukcií v rámci mestskej  výstavby Viedne v danom období.

Dom na Brunnweg Dom na Pantucekgasse Dom na Maroltingergasse
Dom na Brunnweg Dom na Pantucekgasse Dom na Maroltingergasse

Každému z troch uvedených domov udelila porota jednu hlavnú cenu a dve uznania.

Je veľkým úspechom pre našich študentov, že pri obrovskej konkurencii najmä tímov z Rakúska a Nemecka udelila porota Uznanie projektu „Superstructure“, ktorý vypracovali Bc. Tomáš Jozefík z Fakulty architektúry STU, Bc. Lucia Ondrašinová a Bc. Silvia Martinkovičová zo Stavebnej fakulty STU. Projekt sa rodil vo vertikálnom ateliéri architektov Šíp/Varga na FA STU v spolupráci s doc. Ing. Jaroslavom Sandanusom, PhD. z Katedry kovových a drevených konštrukcií na SvF STU. 

„Nová krásna silueta zo sedlových striech a novej zelene. Komplexnosť návrhu od strechy až po sanáciu súčasného stavu“ – to bol citát poroty ako odôvodnenie udelenia tohto uznania. Zadanie nadstavby je vždy výzvou, pri ktorej je návrh konfrontovaný mnohými aspektmi architektonickej tvorby.

Projekt Superstructure

Výsledky súťaže si môžete pozrieť na stránke Proholz Austria: https://www.proholz-student-trophy.at/preistraeger.

Záznam z udeľovania cien (nemecky aj anglicky) nájdete na YouTube: Award Ceremony proHolz Student Trophy 2020.

Úspešným študentom gratulujeme!

Uznanie poroty - Bc. Silvia Martinkovičová Uznanie poroty - Bc. Lucia Ondrašinová

Text: doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU