Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Multilaterálny projekt  Leonardo da Vinci - Transfér inovácií - v rámci Programu celoživotného vzdelávania s názvom BESTILE - Best Practice for Installation Ceramic, Glass and Stone Tile - je zaregistrovaný pod označením- CZ/13/LLP -LdV/TOI/134003. Koordinátorom projektu je Silikátový zväz v Prahe. STU Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb je partnerom v projekte. Riešiteľom na STU SvF je prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., vedúci katedry. Cieľom projektu je prenos inovácií zo zahraničia v oblasti postupov a metód pri obkladaní. V projekte je zapojených 10 partnerov z nasledujúcich krajín: Česko, Rakúsko, Estónsko, Slovensko.

Podrobnejšie informácie o projekte budú na stránke:http://www.silis.cz/cz/projekty-eu/vzdelavani-v-silis.php