Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 29.2. - 1.3.2016 sa na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v rámci medzinárodného projektu s označením - 561749-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP financovaného Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+, KA2  uskutočnil „Študijný pobyt“, v rámci ktorého našu univerzitu navštívili predstavitelia siedmich najvýznamnejších univerzít a ministerstiev (Ministry of Education and Training of Vietnam , Ministry of Science and Technology ) z Vietnamskej republiky. Tento pobyt bol súčasťou zahájenia projektu „ENHANCE – Strengthening National Research And Innovation Capacities in Vietnam“ v rámci programu Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education a jeho účastníkmi boli rektori, prorektori, prodekani, vedúci zahraničných oddelení a zástupcovia ministerstiev z Vietnamu.

vietnamci vietnamci vietnamci vietnamci vietnamci vietnamci vietnamci

Kolegovia z Vietnamu sa v Európe postupne oboznámili so štruktúrou európskych partnerských univerzít – University of Alicante, Glasgow Caledonian University a STU v Bratislave, s financovaním vedy a výskumu a so štruktúrou podpory technologického prenosu z akademických inštitúcií do odbornej praxe. Absolvovali na túto tému rad prednášok s konkrétnymi návštevami popredných laboratórií, ktoré vznikli na Slovenskej technickej univerzite vďaka projektu Univerzitného vedeckého parku alebo úspešných start-up firiem, ktoré vznikli v rámci Univerzitného technologického inkubátora. Počas svojho pobytu boli prijatí dekanom a členmi vedenia Stavebnej fakulty a na druhý deň aj rektorom prof. Redhammerom a prorektorom doc. Stankom. Zodpovedným riešiteľom projektu na STU je prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.