Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 18.-23.2.2019 sa na Stavebnej fakulte STU uskutočnilo stretnutie zástupcov riešiteľských organizácií  Európskeho projektu ImageInLife. Na tomto projekte, v programe Horizont 2020, participuje 14 doktorandov z celého sveta, ktorí pracujú a zároveň študujú na STU v Bratislave, Univerzitách v Cambridge, Manchestri, Leidene a Montpellier, v CNRS a Pasteurovom inštitúte v Paríži, ICFO v Barcelone a  v súkromných spoločnostiach Ditabis Heidelberg, PhaseView Paríž a TatraMed Software Bratislava. V rámci stretnutia doktorandi prezentovali svoje výsledky za prvú polovicu obdobia riešenia projektu, ktoré boli zástupcami Európskej komisie z Bruselu hodnotené ako excelentné.

V ďalších dňoch študenti absolvovali kurzy z matematicko-počítačových metód spracovania obrazu, tvorby "serious games" a z manažmentu výskumných a priemyselných projektov. Celkový priebeh stretnutia projektu mal vysokú vedeckú aj spoločenskú úroveň, bol pozitívne prezentovaný v slovenských médiách (TA3, RTVS) a na sociálnych sieťach.

TA3

Vďaka patrí vedeniu a administratíve Stavebnej fakulty STU, na ktorej riešenie projektu prebieha, ako aj pracovníkom Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, ktorí nemalou mierou prispeli k úspešným prednáškam pre doktorandov ako aj k úspešnej obhajobe projektu v jeho prvej polovici riešenia.

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.,
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU v Bratislave,

Foto, medializácia: Mgr. Valéria Kocianová